Nieuws

Rondgang

Zaterdag 9 februari heeft de Blockeniers weer haar jaarlijkse rondgang door het rijk der Blockeniers.

Van West naar Oost worden alle bewoners bezocht. Het full color Blockeniers magazine wordt

verspreid en gelijk gevraagd of u een donatie over heeft om het jeugdcarnaval te kunnen

organiseren. Ook wordt hier de attentie voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

van bekostigd. En ook de 55-plussers kunnen de Blockeniers een leuke middag bezorgen. Bent u niet

thuis en u wilt de Blockeniers toch ondersteunen het kan ook via NL32 RABO 0307 754677.