O.P.A.

O.P.A.'s

De vereniging draagt de naam Oud Prins en Adjudanten der Blockeniers afgekort O.P.A.'s.

 OPA


De vereniging stelt zich ten doel:
- Het stimuleren van activiteiten betreffende het Carnaval te Blokker.
- Het verlenen van raad en bijstand aan nieuw benoemde prins en adjudant voor, tijdens en na het carnaval.
- Versteviging van de onderlinge band en alles dat kan leiden tot verhoging van gezelligheid en saamhorigheid.

De vereniging bestaat uit leden, ereleden en leden van verdienste.

De activiteiten van de O.P.A's bestaan uit:
- Een maal per jaar een leden vergadering te houden op de begin december.
- Een maal per jaar een jaarvergadering met feestavond en toetreding van de nieuwe leden te houden begin mei.
- Aanwezigheid en evt meewerken op alle officiele bijeenkomsten en feesten. 
- Ondersteunen van het carnaval zoals eerder beschreven.